مقاله ها و پایان نامه ها

قسم خوردن زن بدون اذن شوهر

  نسبت به اصل قسم اگر التزام انسان به انجام کاری ، یا ترک آن ، موجب فعل معصیت و ترک واجبی نباشد – که به دنبال آن ، قسم به نام خدا می خوریم- از نظر اسلام صحیح و معتبر است و زن و مرد در این مورد فرقی ندارد. امّا آیا زن بدون اذن شوهر می تواند چنین قسمی... ادامه متن

  نسبت به اصل قسم اگر التزام انسان به انجام کاری ، یا ترک آن ، موجب فعل معصیت و ترک واجبی نباشد – که به دنبال آن ، قسم به نام خدا می خوریم- ادامه مطلب…

By 92, ago
background